ویزای توریستی انگلیس

ویزای توریستی انگلیس

مهم ترین شرط اخذ ویزای توریستی انگلستان، مدارک مالی می‌باشد.مدارک مالی ویزای انگلیس به دقت بررسی

می‌شود به طوری حتی حقوق دریافتی و یا اجاره پرداختی باید در گردش حساب مشهود باشد، ایده‌آل ترین تمکن

مالی ویزای انگلیس برای هر نفر مبلغی بین ۱۰۰،۰۰۰،۰۰۰ تا ۱۵۰،۰۰۰،۰۰۰ تومان می‌باشد.